Разписание на

Автогара Хасково

Заминаващи

Градове

Автобуси Хасково – София
заминаващи от Автогара Хасково за София:

05:30, 05:40, 06:00, 06:45, 07:15, 09:10, 09:50, 10:00, 09:45, 13:45, 14:00, 14:30, 15:45, 16:00, 16:45, 17:30, 20:30, 23:30

Автобуси Хасково – Пловдив
заминаващи от Автогара Хасково за Пловдив:

06:30, 07:30, 08:00, 08:40, 09:50, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

Автобуси Хасково – Бургас
заминаващи от Автогара Хасково за Бургас:

05:45, 06:00

Автобуси Хасково – Стара Загора
заминаващи от Автогара Хасково за Стара Загора:

06:10, 07:00, 08:10, 09:15, 10:20, 12:15, 13:15, 14:15, 15:00, 15:45, 16:00, 17:20

Автобуси Хасково – Велико Търново
заминаващи от Автогара Хасково за Велико Търново:

07:00

Автобуси Хасково – Ивайловград
заминаващи от Автогара Хасково за Ивайловград:

14:00, 16:00.

Автобуси Хасково – Крумовград
заминаващи от Автогара Хасково за Крумовград:

07:30, 14:00, 14:25, 15:30, 18:00

Автобуси Хасково – Кърджали (през село Николово и село Мост)
заминаващи от Автогара Хасково за Кърджали:

07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:40,  10:00, 11:00, 12:00, 12:30,  13:00, 13:15, 14:00, 14:10, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Автобуси Хасково – Любимец
заминаващи от Автогара Хасково за Любимец:

10:30, 11:20

Автобуси Хасково – Свиленград
заминаващи от Автогара Хасково за Свиленград:

07:00, 08:00, 08:40, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 13:40, 15:00, 16:00, 17:50

Автобуси Хасково – Сливен
заминаващи от Автогара Хасково за Сливен:

14:00

Автобуси Хасково – Харманли
заминаващи от Автогара Хасково за Харманли:

09:10, 14:20, 16:30, 17:00, 17:20, 18:10

Автобуси Хасково – Симеоновград

заминаващи от Автогара Хасково за Симеоновград:

13:30, 18:30

Автобуси Хасково – Момчилград

заминаващи от Автогара Хасково за Момчилград:

13:35, 14:50

Автобуси Хасково – Златоград

заминаващи от Автогара Хасково за Златоград:

16:30, 19:30

Автобуси Хасково – Асеновград

заминаващи от Автогара Хасково за Асеновград:

16:20

Автобуси Хасково – Маджарово

заминаващи от Автогара Хасково за Маджарово:

16:45

По-малки общини и населени места

Автобуси Хасково – Узунджово
заминаващи от Автогара Хасково за Узунджово:

16:50
Автобуси Хасково – Поточница
заминаващи от Автогара Хасково за Поточница:

17:00
Автобуси Хасково – Тънково
заминаващи от Автогара Хасково за Тънково:

16:10
Автобуси Хасково – Рабово
заминаващи от Автогара Хасково за Рабово:

18:00
Автобуси Хасково – Силен
заминаващи от Автогара Хасково за Силен:

19:30
Автобуси Хасково – Гълъбец
заминаващи от Автогара Хасково за Гълъбец:

17:10
Автобуси Хасково – Гарваново
заминаващи от Автогара Хасково за Гарваново:

12:40
Автобуси Хасково – Неделино
заминаващи от Автогара Хасково за Неделино:

14:30
Автобуси Хасково – Ангел Войвода
заминаващи от Автогара Хасково за Ангел Войвода:

12:10, 14:10, 15:30, 18:00
Автобуси Хасково – Големанци
заминаващи от Автогара Хасково за Големанци:

12:40, 12:45,  15:30
Автобуси Хасково – Гледка
заминаващи от Автогара Хасково за Гледка:

11:00, 17:30
Автобуси Хасково – Славяново
заминаващи от Автогара Хасково за Славяново:

11:30, 13:30, 15:30, 17:10
Автобуси Хасково – Капитан Андреево
заминаващи от Автогара Хасково за Капитан Андреево:

12:15, 13:10, 16:30
Автобуси Хасково – Минерални Бани
заминаващи от Автогара Хасково за Минерални Бани:

12:00, 13:00,  16:00
Автобуси Хасково – Тракиец
заминаващи от Автогара Хасково за Тракиец:

14:00
Автобуси Хасково – Пчелари
заминаващи от Автогара Хасково за Пчелари:

12:30

За справки:

Адрес на автогара Хасково: ул. „Съединение" № 45 Телефон за справки: 038/664-602

Автогара Хасково

Този уебсайт не е в никакъв случай свързан с или одобрен от конкретния бизнес.

Създаден е като съвкупност от поддържаща информация, предназначена само за информационни цели.