Условия за ползване

Добре дошли на https://avtobusihaskovo.com. Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване преди да използвате нашия уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с някои от тези условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

1. Приемане на условията

С достъпа и използването на този уебсайт вие приемате и се съгласявате да спазвате тези условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби.

2. Промени в условията

Автобуси Хасково” си запазва правото да променя тези условия по всяко време без предизвестие. Вие сте отговорни за редовното преглеждане на тези условия за ползване. Продължаващото използване на уебсайта след публикуването на промени означава, че приемате и сте съгласни с тези промени.

3. Политика за поверителност

Използването на нашия уебсайт също се подчинява на нашата Политика за поверителност, която е включена в тези условия за ползване чрез препратка.

4. Използване на съдържание

Съдържанието на този уебсайт е създадено като съвкупност от поддържаща информация и е предназначено само за информационни цели. Сайтът не е свързан с или одобрен от конкретния бизнес. Цялото съдържание е общодостъпно и не е собственост на “Автобуси Хасково“. Потребителите могат да използват съдържанието свободно за лични нужди, като спазват приложимите закони и регулации.

5. Ограничение на отговорността

Автобуси Хасково” не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на този уебсайт, дори ако “Автобуси Хасково” е бил уведомен за възможността за такива щети.

6. Връзки към трети страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или под контрола на “Автобуси Хасково“. Ние не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на тези трети страни.

7. Прекратяване на достъпа

Автобуси Хасково” си запазва правото да прекрати достъпа ви до уебсайта по всяко време и без предизвестие, ако сметне, че сте нарушили тези условия за ползване.

8. Приложимо законодателство

Тези условия за ползване се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всякакви правни действия или производства, произтичащи от или свързани с тези условия, ще бъдат разглеждани в компетентните съдилища на Република България.

9. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези условия за ползване, моля, свържете се с нас на pwrfmind@gmail.com .